Regulament


CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA ÎN CAMPANIA

„FAPTE BUNE CU SEBO”

(actualizat pe data de 05 septembrie 2019)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI SCOPUL PROIECTULUI

Campania “Fapte Bune cu Sebo” (în continuare “Fapte Bune”, “Fapte Bune cu Sebo” sau “Campania”) este organizată de către OCN Sebo Credit” SRL, cu sediul în or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63/23 et.6.

Campania va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu asumarea obligației de a anunța publicul pe pagina www.faptebune.md.

Scopul campaniei “Fapte Bune Împreună cu Sebo” este finanțarea diverselor proiecte de interes social, lansate de participanți, din sursele proprii ale OCN “SEBO Credit” SRL https://www.sebo.md.

Organizatorul OCN “SEBO Credit” SRL nu va încasa nici o plată de participare la Campanie de la participanți sau pentru efectuare a acțiunilor organizatorice legate de înregistrarea și plasarea de către participanți a proiectelor pe pagina www.faptebune.md în vederea desemnării câștigătorului, acțiuni legate de încheierea contractului de finanțare cu câștigătorii.

 

SECȚIUNEA 2. ELIGIBILITATE

Participanții (persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani sau persoane juridice) pot înainta proiecte în următoarele domenii:

 • știință, cultură, învățământ, literatură, arte, sporturi;

 • protecția mediului, amenajarea străzilor, parcurilor și altor locuri publice.

 • alte proiecte de interes public.

Termenul de executare a proiectului nu va putea depăși 6 luni de la data semnării contractului de finanțare pentru realizara proiectului.

 În cadrul campaniei “Fapte Bune Împreună cu Sebo” nu pot fi înaintate proiecte în scopul colectării fondurilor fără să fie determinată destinația concretă a folosirii fondurilor.

De asemenea nu pot fi înaintate proiecte în vederea colectării unor sume de bani dacă este evident că suma oferită de OCN “SEBO Credit” SRL nu va asigura implementarea proiectului, iar participantul nu prezintă garanții că va deține suma integrală în vederea implementării proiectului. Nu pot aplica la proiect angajați ai Organizatorului sau rudele de gradul I ale acestora.

Nu pot participa la concurs:

1. Participanții care au câștigat un concurs anterior în cadrul Campaniei;
2. Proiecte care au fost prezentate și au participat în cadrul unui concurs anterior din Campanie, cu excepția cazului în care Campania /concursul a fost suspendat(ă)/încetat(ă).

SECȚIUNEA 3. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR ÎN CAMPANIE

În vederea participării la “Fapte Bune Împreună cu Sebo”, participantul va accesa site-ul https://www.faptebune.md/ și va completa informația solicitată în rubrica “Lansează un proiect”:

 • participantul va introduce date de identificare în calitate de participant al Campaniei:

 1. persoană fizică (număr de telefon, adresă de e-mail);

 2. persoană juridică (denumirea companiei, IDNO, domeniul de activitate, adresa juridică, persoana de contact, adresă de e-mail, număr de telefon).

 • participantul va descrie proiectul. Descrierea va indica: denumirea proiectului, tipul proiectului, locația, termenii de implementare, scopul proiectului și suma necesară pentru realizarea proiectului;

 • participantul va adăuga și înainta spre publicare pe website poze/ înregistrări video în vederea descrierii proiectului planificat și va atașa fișierul (Excel, Word) privind bugetul necesar pentru a fi realizat proiectul.

 • participantul care prezintă un proiect eligibil, va semna contractul de participare în campanie la unul dintre oficiile Organizatorului. Prin semnarea contractului, participantul își va da acordul la publicarea proiectului de către Organizator, în vederea participării la procesul de voting (votare) a concursului, va garanta că pozele/ înregistrările video sunt creație proprie și că nu există terțe persoane care ar putea invoca încălcarea drepturilor sale prin respectiva publicare, precum și va da consimțământul vizând prelucrarea datelor personale.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI PREMIUL ACORDAT

 • OCN “SEBO Credit” SRL va derula Campania “Fapte Bune Împreună cu Sebo” pe o perioadă nedeterminată, cu oganizarea mai multor concursuri de înscriere a participanților la proiect și respectiv de desemnare a câștigătorului. Concursurile se vor organiza în perioada anunțată de organizator pe faptebune.md (orientativ la perioade de 2-3 luni câte un concurs). Campania sau un concurs în cadrul Campaniei va putea fi încetat(ă) sau suspendat(ă) de către organizator în orice moment, cu anunțarea acestui fapt pe faptebune.md și fără plata oricăror sume sau despăgubiri.

 • La înscrierea participanților, organizatorul va efectua o analiză de eligibilitate a conținutului proiectului, în decurs a 3 zile lucrătoare.După semnarea acordului de participare, publicarea proiectului de către participant va fi acceptată, în vederea participării la procesul de voting (votare) a concursului.

 • Votingul cu acces public va fi accesibil pe site-ul https://www.faptebune.md/. Vor putea vota pentru proiectele participante la Campanie utilizatori ai serviciilor operatorilor de servicii de telefonie mobilă din Republica Moldova, prin expedierea sms-urilor (conform tarifelor standarde a operatorilor de telefonie mobilă). Fiecare utilizator de servicii de telefonie mobilă poate vota pentru câteva proiecte, însă pentru același proiect poate vota doar o singură dată.

 • Votingul în concurs va dura 30 de zile calendaristice de la afișarea proiectelor de către Organizator

 • Trei proiecte  care va acumula cele mai multe voturi în concurs va fi desemnați câștigători.Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din concurs sau de a nu elibera finanțare proiectelor dacă există indicii de fraudare a rezultatelor.

 • O.C.N. Sebo Credit SRL va face disponibilă pentru finanțare în fiecare concurs din Campanie suma de 150.000 lei, a câte 50.000 de lei pentru fiecare câștigător.Organizatorul poate anunța în cadrul oricărui concurs că suma disponibilă pentru finanțare este mai mare.

 • Proiectele câștigătoare vor beneficia de finanțare din partea O.C.N. Sebo Credit SRL prin semnarea prealabilă a contractului corespunzător de finanțare pentru realizarea proiectului, care este condiție obligatorie în vederea obținerii finanțării.

 

SECȚIUNEA 5. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI PREDAREA PREMIULUI

 • Câștigătorii concursului din cadrul Campaniei va fi participantul care va acumula numărul maxim de voturi. Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul în termen de 72 de ore de la încheierea voting-ului, prin apel telefonic conform datelor de contact oferite Organizatorului.

 • În cazul în care Organizatorul nu a putut lua legătura cu unul din câștigători în 72 de ore de la desemnarea acestuia sau dacă acesta a furnizat date de contact eronate/ incomplete sau câștigătorul refuză să îndeplinească cerințele pentru formalizarea relațiilor contractuale de realizare a proiectului și eliberare a sumei de bani câștigătorului, va fi desemnat drept câștigător al Campaniei următorul participant cu cele mai multe voturi conform Voting-ului. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive independente de el.

 • Revindecarea premiilor poate fi efectuată în decurs de 30 zile calendaristice din data anunțării câștigătorului.

 • Câștigătorii vor semna un contract cu OCN “SEBO Credit” SRL prin care acesta își va asuma obligația de a implementa proiectul câștigător, iar ulterior va prezenta o declarație de executare a proiectului, cu anexarea probelor respective (incusiv poze). Câștigătorul va utiliza resursele eliberate de OCN “SEBO Credit” SRL doar pentru realizarea proiectului. În cazul nerespectării regulilor OCN“ Sebo Credit” iși asumă dreptul de a apela la instanțele de judecată sau organele de ocrotire a normelor de drept.

 • Organizatorul va finanța proiectele câștigătoare, inclusiv pe baza conturilor spre plată prezentate de cîștigător și, după caz, va vira la organele fiscale respective, sumele impozitelor datorate.

 

SECȚIUNEA 6. DREPTURILE COMPANIEI

 1. Să elimine proiectele și participanții suspectați de fraudare a voturilor.

 2. Să analizeze procesul de voting pentru a evita o posibilă fraudă;

 3. Să ofere utilizatorilor posibilitatea de a vota participații, în scopul identificării câștigătorului;

 4. Să nu aprobe proiectul și câștigătorul concursului din Campaniei în cazul în care proiectul nu corespunde prezentului Regulament sau a fost identificat că aprobarea proiectului ar contraveni legii, ordinii publice sau bunelor moravuri;

 5. Să disemineze informația cu privire la organizarea Campaniei, concursurilor din Campanie, proiectele participante, proiectele câștigătoare și implementarea acestora;

 6. Să efectueze redactări a proiectelor când sunt solicitări din partea participanților, care să fie expediate pe e-mail [email protected] .

 7. Să înceteze sau să suspende Campania sau un concurs în cadrul Campaniei în orice moment, cu anunțarea acestui fapt pe faptebune.md și fără plata oricăror sume sau despăgubiri.

 8. Să sesizeze organele de urmărire penală în vederea analizării faptelor care ar putea fi considerate fraude în vederea obținerii finanțării.

 

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Compania nu solicită introducere datelor de identificare ale participanților la concursurile din Campanie în vederea verificării eligibilității proiectelor. Publicarea sau nepublicarea datelor de către participanți se efectuează la discreția acestor persoane.

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.133 din 08.07.2011 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 

Înapoi Distribuie

Aplică oricând și câștigă

cu SEBO

Abonează-te la newsletter